Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

软饮料 Wydrukuj stronę

Soft Drinks

软饮料主要是指品种繁多,且不断推陈出新的碳酸饮料。这类饮料清爽解渴,提神醒脑,冷饮味道更佳。


可乐型饮料含有咖啡因,饮用后,人体处于兴奋状态。


芬达型饮料是香橙口味的碳酸型饮品,味道清甜,其中的青柠檬成分,生津止渴,极适宜夏季饮用。

饮料包装:

1.5 l PET 瓶1 l PET 瓶0.5 l PET 瓶330 ml 标准罐330 ml 纤体罐250 ml 苗条罐

饮料口味:

可乐
马黛茶加可乐
马黛茶
香橙
柠檬