Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

功能水饮料 Wydrukuj stronę

Functional waters

崇尚健康生活的顾客一直在寻找对身体有益的优质饮品。
 
功能水饮料正是他们的最佳选择。此系列饮料,提神醒脑,多种口味可供选择,成分中含B族维他命,左旋肉碱,人参及芦荟植物提取物和天然咖啡因(巴西可可中提取)。

饮料包装:

0.5 l PET 瓶0.5 l PET 瓶0.5 l PET 瓶

 

饮料口味:

芦荟葡萄柚
芦荟青橙柠檬
芦荟绿茶苹果
芦荟葡萄柚