Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

经典功能饮料 Wydrukuj stronę

Basic energy drinks

功能饮料为处于高强度工作的人提供即时的精神和身体动力。有效地加强人体反应能力,集中注意力,提高工作效率,缓解疲劳困倦,促进新陈代谢。
除了经典系列以外,我们还推出了其它功能性饮品:轻柔型饮料,含乳清饮料。各种口味一应俱全,包括目前最流行的莫吉托和蔓越莓口味。

饮料包装:

1.5 l PET 瓶1 l PET 瓶0.5 l PET 瓶500 ml 标准罐330 ml 标准罐330 ml 纤体罐250 ml 纤体罐250 ml 苗条罐 200 ml 苗条罐 150 ml 苗条罐

 

饮料口味:

经典
酸橙
可乐
无糖
椰子
芒果
蔓越莓
热带水果
异国风情
石榴
巴西黑莓
莫吉托