Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Zapytanie ofertowe – stanowisko do paletyzowania tacek/zgrzewek Wydrukuj stronę

Warszawa, 13.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Nabycie środka trwałego  wraz z kosztem dostawy, instalacji i uruchomienia:

Kompletne zrobotyzowane stanowisko do paletyzowania tacek/zgrzewek – część 2. Dwie głowice do robotów paletyzujących.

w ramach Projektu pt.

„Wdrożenie nowych produktów napojowych, usług co-packingu oraz procesowania grafik na opakowaniach w Krynicy Vitamin”

z lokalizacją w miejscowości Dziadkowskie Folwark 6, 08 – 206, gmina Huszlew, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

 

Kod CPV: 42997300-4. Roboty przemysłowe

Nazwa Zamawiającego: Krynica Vitamin S.A., ul. Matyldy 35, 03-606 Warszawa

 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy:

 

Kryteria oceny Ofert:

 

Wynik końcowy obliczony będzie według następującego wzoru: P = C + G + T.

  1. Terminy:
    • Składania Ofert: 23.10.2017, godz. 10.00
    • Rozpoczęcia ceny Ofert: 23.10.2017, godz. 11.00
    • Ogłoszenie wyników oceny Ofert: 23.10.2017, godz. 17.00.
  2. Wykluczenia
    • podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

 

Adres e-mail do korespondencji w sprawie Zapytania Ofertowego: kvue@krynicavitamin.com

Osoba do kontaktu: Piotr Czachorowski,

tel.: 501751804,

e-mail: p.czachorowski@krynicavitamin.com.

 

Pliki:
KV_ZO_Kompletne zrobotyzowane stanowisko do paletyzowania tacek zgrzewek cz 2
Załącznik Nr 1. Głowica paletyzująca_
Załącznik nr 2_Kompletne zrobotyzowane stanowisko do paletyzowania tacekzgrzewek cz2. głowice
Załącznik nr 3_Kompletne zrobotyzowane stanowisko do paletyzowania tacekzgrzewek cz2. Dwie głowice
Załącznik nr 4_Kompletne zrobotyzowane stanowisko do paletyzowania tacek zgrzewek cz2
Załącznik Nr 5_UMOWA