Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Zapytanie ofertowe nr2 Wydrukuj stronę

Dotyczy

ZAKUPU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, USŁUG DORADCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ, USŁUG INFORMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH ORAZ ZADAŃ INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH

DLA

KRYNICA VITAMIN S.A.

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

8.Oś Priorytetowa

Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu:

Wdrożenie nowej Platformy B2B w Krynica Vitamin S.A. w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

word KV_ZAPYTANIE_OFERTOWE_8 2_Etap_II__2014_01_27_aw