Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Zapytanie ofertowe nr 3 Wydrukuj stronę

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3

Dotyczy

ZAKUPU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, USŁUG DORADCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ, USŁUG INFORMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH ORAZ ZADAŃ INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH DLA

  KRYNICA VITAMIN S.A.

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu:

„Wdrożenie nowej Platformy B2B w Krynica Vitamin S.A. w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”

Pliki:

wordKV_ZAPYTANIE_OFERTOWE_8 2_Etap_II__2014_01_31