Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 2 maja 2019 Wydrukuj stronę

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2018
Sprawozdanie Zarządu Spółki Krynica Vitamin S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczące finansowania przez Spółkę nabycia akcji Spółki