Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27 kwietnia 2020 r. Wydrukuj stronę

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zaktualizowany formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną