Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 3 grudnia 2018 r. Wydrukuj stronę

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zaktualizowany formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną
Projekt uchwały zgłoszony 12.11.2018 przez Akcjonariusza Zinat sp. z o.o. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu