Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 31 sierpnia 2020 r. Wydrukuj stronę

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną