Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Walne Zgromadzenie Wydrukuj stronę

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 31 sierpnia 2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27 kwietnia 2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 2 maja 2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 czerwca 2017 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 13 grudnia 2017 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 3 grudnia 2018 r.