Не стесняйтесь задавать вопросы через контактную форму

Zarząd (ru) Распечатать страницу

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w skład Zarządu Krynicy Vitamin SA wchodziły następujące osoby:

Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Data powołania w skład Zarządu Doświadczenie zawodowe
Piotr Czachorowski Prezes Zarządu 14 maja 2015 r. Piotr Czachorowski doświadczenie
Agnieszka Donica Członek Zarządu 2016 r.