Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Komunikaty i informacje dodatkowe Wydrukuj stronę

Informacja o dywidendzie

W okresie ostatnich pięciu lat Spółka nie wypłacała dywidendy. W tym czasie Spółka umarzała akcje własne za wynagrodzeniem. W ramach przyjętej przez Spółkę polityki dywidendowej Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie na dywidendę od 33% do 80% zysku netto, w zależności od potrzeb w zakresie płynności Spółki, począwszy od zysku za rok 2015.