Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Okresowe Wydrukuj stronę

Data raportu Tytuł Załącznik
29.02.2016 Skonsolidowany raport kwartalny QS1 4/2015 Skonsolidowany raport za 4 kwartał 2015
02.05.2016 Skonsolidowany Raport Roczny RS 2015 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015Opinia niezależnego biegłego rewidenta nt. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015
02.05.2016 Raport Roczny SA-R 2015 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2015Jednostkowe sprawozdanie z działalności za rok 2015Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2015Opinia niezależnego biegłego rewidenta nt. sprawozdania finansowego za rok 2015
16.05.2016 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016 Skonsolidowany raport za 1 kwartał 2016
 30.09.2016  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016  Skonsolidowany raport za I półrocze 2016
14.11.2016 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016 Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2016
 24.04.2017  Skonsolidowany Raport Roczny RS 2016 List Prezesa ZarząduSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016Opinia niezależnego biegłego rewidenta nt. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016
 24.04.2017 Raport Roczny SA-R 2016 List Prezesa ZarząduJednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2016,  Opinia niezależnego biegłego rewidenta nt. sprawozdania finansowego za rok 2016
 22.05.2017 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2017 Skonsolidowany raport za 1 kwartał 2017
 28.08.2017 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017 Skonsolidowany raport za I półrocze 2017, Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Raport z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego
 13.11.2017  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2017  Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2017
 26.03.2018 Skonsolidowany Raport Roczny RS 2017 List Prezesa Zarządu, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017, Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za okres obrotowy od 1  stycznia do 31 grudnia 2017 roku
 26.03.2018 Raport Roczny SA-R 2017 List Prezesa Zarządu, Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za okres obrotowy od 1  stycznia do 31 grudnia 2017 roku
 14.05.2018 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018  Skonsolidowany raport za 1 kwartał 2018
 27.08.2018 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018 Skonsolidowany raport za I półrocze 2018, Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Raport z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego
12.11.2018 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018 Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2018
25.03.2019 Skonsolidowany Raport Roczny RS 2018 List Prezesa Zarządu, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018, Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
25.03.2019 Raport Roczny SA-R 2018 List Prezesa Zarządu, Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2018, Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
13.05.2019 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019 Skonsolidowany raport za 1 kwartał 2019
26.08.2019 Skonsolidowany raport półroczny Psr 2019 Skonsolidowany raport za I półrocze 2019, Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
12.11.2019 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019 Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2019
30.03.2020 Skonsolidowany Raport Roczny RS 2019 List Prezesa Zarządu, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
30.03.2020 Raport Roczny SA-R 2019 List Prezesa Zarządu, Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
11.05.2020 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020 Skonsolidowany raport za 1 kwartał 2020