Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Okresowe Wydrukuj stronę

Data raportu Tytuł Załącznik
29.02.2016 Skonsolidowany raport kwartalny QS1 4/2015 Skonsolidowany raport za 4 kwartał 2015
02.05.2016 Skonsolidowany Raport Roczny RS 2015 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015Opinia niezależnego biegłego rewidenta nt. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015
02.05.2016 Raport Roczny SA-R 2015 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2015Jednostkowe sprawozdanie z działalności za rok 2015Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2015, Opinia niezależnego biegłego rewidenta nt. sprawozdania finansowego za rok 2015
16.05.2016 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016 Skonsolidowany raport za 1 kwartał 2016
 30.09.2016  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016  Skonsolidowany raport za I półrocze 2016
14.11.2016 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016 Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2016
 24.04.2017  Skonsolidowany Raport Roczny RS 2016 List Prezesa ZarząduSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016Opinia niezależnego biegłego rewidenta nt. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016
 24.04.2017 Raport Roczny SA-R 2016 List Prezesa ZarząduJednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2016,  Opinia niezależnego biegłego rewidenta nt. sprawozdania finansowego za rok 2016
 22.05.2017 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2017 Skonsolidowany raport za 1 kwartał 2017
 28.08.2017 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017 Skonsolidowany raport za I półrocze 2017, Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Raport z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego
 13.11.2017  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2017  Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2017