Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Nabycia materiałów i robót budowlanych Wydrukuj stronę

W konkursie ofert dotyczącym zapytania ofertowego:

Nabycie materiałów i robot budowlanych niezbędnych do przystosowania pomieszczenia na potrzeby prowadzenia prac B+R dla Krynica Vitamin S.A :

w ramach Projektu pt.

„Inwestycje w infrastrukturę B+R  Krynicy Vitamin S.A. niezbędną  do opracowania i wdrożenia nowych/ulepszonych napojów oraz technologii ich produkcji”

W trybie zasady konkurencyjności do powyższego zapytania wybrano wykonawcę firmę CETUS Sp z o  o