Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Ład korporacyjny Wydrukuj stronę

Informacja o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem
Informacja o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach Spółki
 Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016