Feel free to ask questions via the contact form below

Supervisory Board Print page

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w skład Rady Nadzorczej Krynicy Vitamin SA wchodziły następujące osoby:

Imię i nazwisko Funkcja w Radzie Nadzorczej Data wyboru do RN Doświadczenie zawodowe
Rafał Mania Przewodniczący 24 kwietnia 2014 r. Rafał Mania doświadczenie
Bartosz Czachorowski Wiceprzewodniczący 31 października 2013 r. Bartosz Czachorowski doświadczenie
Witold Jesionowski Członek 29 czerwca 2016 r. Witold Jesionowski doświadczenie
Konrad Subda Członek 13 lipca 2015 r. Konrad Subda doświadczenie
Jacek Czeladko Członek 10 sierpnia 2015 r. Jacek Czeladko doświadczenie
Adam Rosz Członek 10 sierpnia 2015 r. Adam Rosz doświadczenie