Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Dla klientów Wydrukuj stronę

kolaz_www

Od pomysłu do produktu

Dział R&D Krynicy Vitamin S.A opracowuje rocznie znacząco powyżej 100 nowych receptur napojowych. Wdrożenie do produkcji nowego projektu jest realizowane w ramach procesu składającego z kilku etapów.
 

Krok 1 – badanie potrzeb Klienta

Pierwszym etapem przygotowań do wdrożenia nowego projektu jest pozyskanie od klienta wszelkich niezbędnych informacji o napoju, którego produkcję zleca. Na tym etapie analizowana jest przez komórkę Działu R&D i Produkcji wykonalność danego projektu.
 

Krok 2 – receptura

Tworzymy recepturę napoju. Specjaliści ds. wdrożeń opracowują parametry nowego napoju, który następnie jest mixowany i testowany. Technolodzy-laboranci określają parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne produkty oraz cechy sensoryczne. Następnie następuje weryfikacja surowców oraz opracowywane są ich specyfikacje.
 

Krok 3 – próby sensoryczne

Przygotowania prób sensorycznych produktu dla klienta W ocenie smakowej produktu biorą udział przedstawiciele firmy klienta i specjalistów z Działu R&D. W razie konieczności klient uczestniczy w pracach laboratoryjnych mających na celu wprowadzenie niezbędnych korekt smakowych. Prace kończą się stworzeniem wzorców produktowych. Po zatwierdzeniu wzorca produktu przedstawiana jest do akceptacji klienta ostateczne wycena projektu.
 

Krok 4 – specyfika i produkcja testowa

Po akceptacji parametrów technicznych i finansowych projektu przygotowywana jest szczegółowa dokumentacja techniczno-technologiczna produktu. W jej skład wchodzi opracowanie specyfikacji produktu i przeprowadzenie ostatecznych prób w laboratorium Działu Wdrożeń i laboratorium Kontroli Jakości. Dzięki temu zostają ustalone parametry produkcyjne, co umożliwia przeprowadzenia produkcji testowej. Odbywa się ona w obecności Kierownika Produkcji i Specjalisty ds. Wdrożeń.
 

Krok 5 – akceptacja HACCP i GIS

Przed wprowadzeniem do produkcji produkt musi uzyskać akceptację wszelkich działów związanych z produkcją oraz zespołu HACCP. Tak więc całość informacji o nowym projekcie przedstawiana jest do akceptacji Zespołu ds. Bezpieczeństwa Żywności.
 

Krok 6 – produkcja

Po otrzymaniu informacji od Głównego Inspektoratu Sanitarnego o przyjęciu powiadomienia, następuje produkcja przemysłowa na określonych warunkach, której kolejnym etapem jest wprowadzenie napoju do obrotu.
 

Dodatkowe usługi

Każdy modyfikowany lub nowopowstający produkt powinien przejść szczegółową procedurę przyspieszonych testów stabilności przechowalniczej. Taką usługę oferujemy naszym Klientom. Nasz dział graficzny opracuje projekt opakowania. Zawiera on m.in. ustalone wcześniej zapisy merytoryczne dotyczące surowców, technologii produkcji oraz innych wymaganych przez prawo elementów grafiki.