Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Akcjonariat Wydrukuj stronę

Struktura akcjonariatu Krynicy Vitamin SA na dzień 13.08.2020:

Akcjonariusz (ponad 5%) Liczba głosów Liczba akcji Struktura wg liczby głosów Struktura wg liczby akcji
Zinat Sp. z o.o.     8 084 696   8 084 696 65,99% 65,99%
Molinara sp. z o.o.      2 437 572     2 437 572 19,90% 19,90%
Pozostali      1 729 545       1 729 545 14,11% 14,11%
Razem:      12 251 813       12 251 813 100,00% 100,00%