Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Akcjonariat Wydrukuj stronę

Struktura akcjonariatu Krynicy Vitamin SA na dzień 09.06.2017:

Akcjonariusz (ponad 5%) Liczba głosów Liczba akcji Struktura wg liczby głosów Struktura wg liczby akcji
Zinat Sp. z o.o.     8 084 696   8 084 696 65,99% 65,99%
Fram FIZ      2 508 955     2 508 955 20,48% 20,48%
Pozostali      1 658 162       1 658 162 13,53% 13,53%
Razem:      12 251 813       12 251 813 100,00% 100,00%